Historia do club

Historia

Segundo os testemuños que puidemos recoller, o baloncesto empezou a practicarse no colexio San José da Guía nos anos 1.974/75, manténdose, con diferentes graos de vitalidade, ata marzo de 1.993, ano no que se funda o C. B. San José da Guía. Nestes anos de traxectoria do club formamos a miles de persoas, tanto da zona de Vigo coma dos seus arredores.

Educar co deporte

O obxectivo do club é facer das actividades deportivas un complemento da formación académica que os mozos reciben nos seus colexios. A nosa filosofía consiste en iniciar aos xogadores/ as no deporte e formalos tanto tecnicamente como humanamente para a súa práctica, comprendida dos 4 anos en diante. Isto leva consigo fomentar os valores humanos a través do deporte, segundo o espírito das "Siervas de San Jose", " S. S. J ".

O espírito de equipo, a competitividade correctamente entendida, o afán de superación, ademais de sometelos á disciplina que toda práctica deportiva require. Os mozos/ as, por tanto, non só deben gozar do deporte, senón que tamén deben aprender con el, de modo que todos os coñecementos e experiencias que adquiran sexan un complemento máis á súa educación e a súa preparación para enfrontarse a un reto moito máis que esixente que a simple competición deportiva: a vida. Na vida, como no deporte, o importante non é gañar a calquera prezo, senón participar segundo as regras que nos dita a nosa conciencia, sempre con rectitude e integridade, e dando o mellor que levamos dentro.

CONVENIO CON

Colexio Niño Jesús de Praga, Colexio San José de la Guía, Colegio Los Sauces, IES Politécnico, Centro de Fisioterapia A Guía, Psicóloga deportiva, A.S.P.O.F.U.S.A., BASKETGAL

PISTAS ONDE ADESTRAMOS

• Colexio San José de la Guía

• Colexio Niño Jesús de Praga

• Colexio Los Sauces

• Colexio Chouzo

• Colexio S.J.Cluny

• I.E.S. Politécnico

BASKETGAL

El club pertenece a la asociación por medio de Rafael Viña Martínez como Presidente de la asociación, Rosa Mª Martínez Montes, como Vicepresidenta . La asociación tiene el domicilio social en el colegio San José de la Guía .La cual se dedica a organizar ligas escolares No federadas con la supervisión del servicio de deportes de provincia de Pontevedra de la Xunta de Galicia , en la cual participan alrededor de 30 equipos .Además de tener equipos federados los cuales se componen de jugadores de varios centros escolares.

Se organizan varias salidas al Santiago para ver partidos de la liga ACB, y en ocasiones los jugadores en los descansos juegan en la pista, delante de unas 4.000 personas más o menos.

La Asociación tiene un convenio de colaboración con la Fundación de Obradoiro CAB,SAD.

Club de baloncesto de ACB de Santiago de Compostela.